Laboratorieinventar

En vellykket indretning med laboratorieinventar stiller store krav ikke blot til leverandøren af inventaret men også til bygherre, rådgivere og ikke mindst til de der skal arbejde i miljøet dagligt – brugerne.

Dialogen er vigtig for at vi som leverandør af laboratorieinventar kan gøre vores bedste. Vi skal have de rigtige informationer og forstå opgaven for at kunne råde og vejlede.

Labconcept har kendskabet til de forskellige forhold og kan råde og vejlede ikke blot om indretningen, men også om de mange forskellige materialer der typisk anvendes i de forskellige laboratorier.

Labconcept  har godkendte GMO løsninger til alle typer borde –  løse som hæve – sænke og hertil også hvis disse skal være ophængte til benfrie opstillinger.

– Er der tale om at laboratorierne skal anvendes til undervisning eller forskning – måske begge dele.

– Skal der arbejdes med GMO (gen modificerede organismer) og i givet fald da i hvilke klassificeringer.

– Er der tale om Kemi og fysik.

– Skal der arbejdes med isotoper.

– Måske der kunne være tale om et sensorik laboratorie.

Spørgsmålene er mange – men vigtige for at vi kan forstå og give den bedste rådgivning / vejledning.

  • I kontakter LabConcept

  • Vi kommer ud til jer

  • Vi finder frem til en løsning

  • Vi monterer